Endelig er den nye ActiveLinx lagt ut!

De nye sidene er et grensesnittet mot en database. Her vil jeg kunne legge ut, oppdatere og endre lenkene fra hvilken som helst nettleser, og du vil kunne komme med forslag til nye lenker. Sidene er baseres på ASP (ActiveServerPages), som muliggjør en høy grad av kompabilitet med nettlesere, samtidig som det er dynamiske sider.

Pr dato er databasen under oppbygging, dvs at det ikke er veldig mange lenker lagret. Databasen vil fylles opp i løpet av et par uker.