Prosjektet jeg jobbet med store deler av 2011 gikk på lufta januar 2012, og er blitt en prisvinnende arkivløsning for Hafslund ASA.

Hafslund er for tiden i en prosess med etablering av en ny felles plattform for elektronisk saks- og dokumenthåndtering, kalt SESAM-prosjektet (SikkerEnkelogSamordnetArkiveringsModell). Denne plattformen gir enkle arkiveringsgrensesnitt for alle brukere, automatisert metadatahåndtering og treffsikre verktøy for gjenfinning og deling.

Prosjektet har hatt en omfattende og innovativ tilnærming til både det å gå tilbake i tid og få ordnet de gamle papirarkivene, samt å sørge for effektiv dokumenthåndtering av digitalt skapt materiale i dag. Mest mulig automatisering gjør at det er overkommelig for brukere å arkivere dokumentasjon.

Denne innsatsen er nå belønnet med Norsk arkivråds pris for Årets arkiv.

Bouvet har levert konsept, utvikling, brukeropplevelse og forvaltning. Det har vært flere underleverandører i prosjketet, både på teknologi og rådgivning.