Noen ganger trenger en veldig mye datakraft. Til simulering av kjemiske og fysiske prosesser, f.eks. simulering av en kollisjon mellom to gjenstander, eller virkningen av ulike medikamenter på en organisme.

Her er en god artikkel om hvor enkelt det i dag er å sette sammen mange datamaskiner til en velfungerende og effektiv klynge av prosessorer. Trenden er hyllevare, dvs. helt standard datamaskiner, og litt programvare.

Også et godt eksempel på effekten av å sette Apple og Linux i et tospann foran brukeren….