I seksjonen om LinkedID:

  • Skrive «500+» kontakter
  • 14 bilder og lenker til mest relevante kontakter
  • 6-7 mest relevante ferdigheter + lenker
  • 7 anbefalinger + lenker, inkl korte sitater på 3 stk + «…»-knapp

Vurdere om dette skal ligge lengre opp…?


Jeg har over 20 års erfaring med IKT-prosjekter i ulike offentlige og private organisasjoner, som anskaffelser, utredningsprosjekter, metodeprosjekter og utviklingsprosjekter. Han er opptatt av at brukernes behov blir ivaretatt og er sterkt faglig opptatt av brukskvaliteten til IKT-løsninger, og har levert prisvinnende prosjekter for tilgjengelighet og arkivfagsystemer.

En metodisk og smidig gjennomføring sikrer leveranse og kontinuerlig læring, og jeg er sertifisert både som Scrum Master og Product Owner. Hos Bouvet leverer vi prosjekter med metodikk som er en kombinasjon av Scrum og rammeverk fra Prince2 og Difis Prosjektveiviser, og jeg har gjennomført mange prosjekter med disse metodene.

Det er viktig å jobbe målrettet og resultatdrevet, slik at teamet kan levere så godt som mulig og at det leveres løsninger etter forventning til innhold, pris og tid. Jeg oppnår slike resultater blant annet gjennom fokus på samarbeid, motivasjon, kommunikasjon og struktur.

Jeg har gjennomført innkjøp i store organisasjoner, både i offentlig og privat sektor, samt stått for leveranser til både private og offentlige organisasjoner, og har derfor en god forståelse for flere sider ved slike prosesser.

Det er inspirerende og utviklende å holde foredrag, arrangere kurs, konferanser og seminarer, så dette gjør jeg med glede. Jeg har også deltatt i strategisk utvikling og selskapsetablering.

Sertifiseringer:
CSM – Certified Scrum Master
CSPO – Certified Scrum Product Owner
Prince2 – Project Management
MSP – Managing Succesful Programs
PROSCI – Change Management

Medlemskap:
Dataforeningen
Scrum Alliance

Bouvet Norge AS
Siden 2007 har jeg vært ansatt i Bouvet som prosjektleder og rådgiver.

Bouvet er et skandinavisk konsulentselskap som designer, utvikler, forvalter og gir råd om IT-løsninger og digital kommunikasjon. Bouvet er notert på Oslo Børs.

Våre styrker er et bredt tjenestespekter, lang erfaring og evner til kreativ problemløsning. Bouvet har i overkant av 1100 ansatte og 14 kontorer i Norge og Sverige.

Bouvet skal være det mest troverdige konsulentselskapet med de mest fornøyde medarbeiderne og kundene.

ole.nystrom@bouvet.no

Webkonsept
Webkonsept er lite firma som leverer konsulenttjenester og løsninger knyttet til effektiv bruk av internett.

Webkonsept ble etablert i juli 2000 og tilbyr tjenester som hjemmesider, webutvikling, rådgivning og prosjektledelse.

Jeg har drevet Webkonsept i flere år, og levert kompetanse og løsninger til flere ulike kunder og prosjekter.

Det er for tiden ingen aktivitet i Webkonsept.