Med datamaskinenes inntog i stua øker antall muligheter og løsninger, og selvfølgelig også kompleksiteten. Microsoft jobber på spreng med løsninger der alt vi har av musikk, bilder, lyd, film, tv og internett skal inn i samme boksen. Deres løsning er basert på Windows, og stua går dermed mot en situasjon med bokser og ledninger samt konfigurasjoner og oppdateringer! I tillegg kommer virus og andre sikkerhetsproblemer.

Alternative løsninger finnes. Magasinet Digi beskriver endel alternative løsninger. Dette viser med all tydelighet hvilken vei det går: Flere valg og mer kompleksitet.