Siden 2013 har Bouvet jobbet for Husbanken med å utarbeide løsningsmålbilder og veikart for digitalisering av etatens tjenester. Høsten 2014 utarbeidet Sverre Martin Jensen og undertegnede et detaljert veikart og konkrete prosjektforslag for det videre arbeidet.

Etter at konsept og veikart ble besluttet i 2015 er nå det første store prosjektet ferdigstilt: eSøknad for startlån. Løsning er utviklet i et samarbeid der Bouvet og andre leverandører har arbeidet sammen under ledelse av Husbanken. Bouvet vært sentrale i utviklingen innenfor arkitektur, systemutvikling og test.

Her har man gått fra gamle stormaskinsystemer til digitale selvbetjenlingsløsninger i løpet av noen år. I diskusjon med utviklingsdirektøren trakk han særlig frem integrasjonen mellom andre offentlige registere som viktig. Dette gir både økt datakvalitet og raskere behandling.

Husbankens løsning er en av tre finalister til Difis digitaliseringspris for 2016.