De gamle egypterne hadde et kompisert og omfattende system av guder. Det er endel ulike tolkninger, så en endelig fasit finnes egentlig ikke.

God oversikt over Egyptiske guder.

Egypts mest sentrale gud var solguden Ra. Dette er en svært tidlig gud, og ble i senere egyptiske religioner assosiert med Atum. Disse omtales ofte samlet som Ra-Atum. Ra-Atums øye er Egyps mytologiske symbol for solen.

Ra-Atum er far til Shu og Tefnut. Shu er guden for luft, mens Tefnut er gudinnen for verdensorden, månen og fuktighet, men er også assosiert med sol og mangel på vann.

Hun var en kvinne med løveansikt, og er ofte avbildet mens hun holder en ankh, det egyptiske livssymbolet.

Shu og Tefnut var sammen foreldre til Geb og Nut. Geb er jordguden, og Nut er mor til solen, månen og himmelske legemer.

Sekhmet betyr «Den mektige». Hun var en av de kraftigste av gudene. Hun ble kalt «Ras øye» og delte ut straff og ulykke til fiender av gudene og farao.
Sekhmet er en kvinne med løvehode, og representerer de destruktive kreftene til solen.

Khephir er gud av solen, skapelsen, livet og gjenoppstandelsen. Han fornyet solen hver dag og fikk den til å bevege seg over himmelen. Fremstår i en skikkelsen til en skarabe.

Khephir er assosiert med Ra-Atum og disse tre er ofte avbildet som en skikkelse. Dette er et sterkt og samlet uttrykk for sirkelen som symboliserer liv, død og livet etter døden.

Et ganske kompekst system av guder, med solen i sentrum!

Omfattende artikkel om Egypts guder

Glimrende side om alle Egypts guder