For første gang synker salget av CD-spillere i Norge.

NRK meldte på fredag at Elektro- og Elektronikkbransjens statistikk for 2004 vil vise at salget av CD-spillere for første gang i historien viser en negativ trend.

Informasjonssjef Erik Andersen sier at dette ikke er overrakende og at forklaringen ligger i den eksplosjonsartede salget av MP3-spillere og salg av musikk over nettet.

– Både utviklingen av iPod og annet mp3-utstyr har skutt i været som en rakett de siste par årene. Vi ser at den distribusjonen og denne måten å bruke musikk på er den nye og kanskje framtidsrettede formen som vi skal gå inn i nå, sier han.