Apple presenterte nylig kvartalstall som viser at MP3-spillere og salg av musikk over internett er god butikk. De tjener gode penger på dette, og representerer 70% av markedet.

Dermed demonstrer de for andre aktører som Microsoft, Virgin, Sony og flere norske, at en helhjertet satsing kan lønne seg.

Dette er sterke drivkrefter og en slik suksess står sentralt i å drive utviklingen mot salg av musikk over internett.