Dagbladet har i dag en artikkel om bildeling. De omtaler bildelingsordninger i Oslo, Bergen og Trondheim.

Oppslaget fokuserer på det vi som har vært medlemmer i noen år allerede har oppdaget: Det er billig, enkelt og praktisk med bildeling. Det blir lavere kostnader til bilhold fordi de faste kostnadene er svært lave (600,- pr år) og de variable kostnadene er helt på nivå med å eie bil selv. I tillegg er vi mer bevisst i hvilke situasjoner vi velger å bruke bil.

Bilholdet blir enklere fordi Bilkollektivet tar seg av alt med finansiering, avtaler, vedlikehold og fornyelse av bilparken. Det er også praktisk at bilene står på faste parkeringsplasser rett i nærheten og at kollektivet tilbyr et stort utvalg biler, fra varebiler til små bybiler.