– Forskerne må være fri og gjennomføre sin forskning uten sideblikk til kortsiktige resultater og økonomisk utbytte. Dette prinsippet blir undergravet dersom universitetene blir gjort om til selskaper i et marked, hvilket er varslet når det såkalte Ryssdal-utvalget i dag legger frem sitt forslag om styringen av høyere utdannelse i Norge, skriver professor Per Brandtzæg i Aftenposten i dag.