Etter alt skriveriet om kopisperre og kamp om digitale musikkformater i sommer, våknet forbrukerne. Grupperingen Forbrukere mot kopisperre har på noen uker samlet 5000 underskrifter for å få EMI til å fjerne kopisperrer på nyutgivelser.

EMI svarer med arroganse og sier «- Jeg har verken ønske om eller mulighet til å gi ut plater uten kopisperrer». Klar tale.