Globalis er et interaktivt verdensatlas hvor du kan lage dine egne kart og grafer.

Målet med Globalis er å formidle likheter og ulikheter i det menneskelige samfunn og hvordan vi påvirker livet på planeten, primært med visuelle hjelpemidler.

Verdensatlaset er utviklet av FN-sambandet i samarbeid med GRID-Arendal og Høgskolen i Hedmark. Atlaset gjør store mengder statistikk fra alle land og nasjoner i verden enkelt tilgjengelig.

Globalis tar utgangspunkt i FNs tusenårsmål, og vil følge utviklingen frem mot år 2015 når målene om fattigdomsreduksjon og
menneskelig utvikling skal være nådd.