Kjære alle venner, familie, kollegaer og andre som måtte lese dette 🙂

2006 gikk fort! Ukependling, lang ferie, festlige lag med venner og familie, alle bryllupene, jobbskifte for oss begge og mye annet er allerede lagret i hukommelsen for året som er forbi.

Alle tegn tyder på at det kommende året vil foregå i samme tempo, men nå uten ukependling og med få bryllup. I stedet kommer det en overraskelse til sommeren, og helt sikkert mange ting vi ikke har oversikten over!

Godt nytt år!