De nyeste og best utstyrte mobiltelefonene har stor nok prosessorkraft og stort nok minne til å være brukbare MP3-spillere.

Hittill har det ligget en begrensing i kapasiteten i nettet som telefonene bruker, men utviklingen mot G3 og etterfølgende teknologier vil fjerne denne begrensningen.

En annen utfordring er rettighetsstyring og betaling for kjøpet. Et norsk firma har utviklet Beatloader som både skal effektivisere selve nedlastingsprosessen og sørge for en enkel vei fra rettighetshavere til lyttere.

Så er det spenndene å se om norske Favourite Systems er i stand til å kontakte ulike rettighetshavere for at teknologien deres tas i bruk.

Systemet krever 3G, og dermed foreløpig bare tilgjengelig på Nokia 6630. Det er også verdt å nevne at tjenesten bruker WMA, og dermed benytter Microsofts DRM løsning, med de begrensninger det innebærer.