Nei, det betyr ikke at jeg har blitt en ukjent deltaker i StarWars, men at jeg er sertifisert som Scrum Product Owner.

Sertifiseringskurset ble kjørt av Boris Gloger, og var bra. Ikke strålende, det var mye som var bra, men det manglet litt på casene han brukte, og det var litt for lite fokus på selve produkteierrollen.

Det burde være obligatorisk med et innføringingskurs i Scrum, eller å ha en annen sertifisering fra Scrum Alliance for å delta på dette.

Alt i alt var det et bra kurs, mye nyttig input, og flere gode teknikker som ble gått gjennom.