Digitalkamera, MP3spillere, DVD, CD, digtal tv og digital radio. Underholdningsmedia har snart alle en fellesnevner: de er på et digitalt format. I tillegg kommer internett og mange ulike tjenester på mobiltelefon, samt bredbånd og mange ulike trådløse teknologier.

Kompleksiteten øker, og de aller fleste kommersielle aktører jobber nå svært aktivt med å finne løsninger for å gi deg og meg alt dette, sammenkoblet og samarbeidene, rett inn i stua.

Microsoft jobber iherdig med Windows XP Media Center, som er rettet inn mot organisering og presetasjon av alt dette innholdet på TV med en fjernkontroll. Apple kommer stadig med nyheter og oppgraderinger av iLife, som har fokus på innhenting, orgainsering og bruk av innholdet. I tillegg kommer mange mindre kjente aktører med tilsvarende løsninger.

Det blir et svært travelt år for de forbrukerne som skal følge med i dette. Det kan også bli et travelt år for de som ønkser å holde stua ryddig og ren for kabler og bokser!

Godt nytt år 🙂