Debatten om kopisperre på cd-er og hvordan musikk skal distribueres fortsetter. Det kan se ut som om Aftenpostens dekning de siste dagene vekker interesse. Avisen kan i dag melde at Venstre nå oppfordrer til boikott av sperrede cd-er.

Samme avis kan også melde at det kan bli billigere når cd-en som distribusjonsmedium erstattes med mer effektive formater som iPod.

Dette er neppe overraskende. Det som er interessant er jo hvilke konsekvenser dette får for utivklingen av musikk.