«Klare rettigheter for kjøpere av CD-er med kopisperre.» Dette er konklusjonen til Forbrukerrådet etter at de har sett på saken som avisene har omtalt de siste ukene.

«Et lite symbol på platen» er ikke godt nok i følge Forbrukerrådet. «Kjøper har krav på å få klar informasjon fra selger» er rådets konklusjon.

Begrepet «brukervennlige plater» er også lansert, og det er svært passende i en tid da skillet mellom innhold og programvare er i ferd med viskes ut. Kopisperren er programvare som installeres automatisk, og dette er i seg selv et problem i følge Forbrukerrådet.