Kontaktinformasjon

Jeg bor og jobber i Oslo. Vår lille familie bor i Tåsen hageby litt utenfor sentrum, og her har vi bodd i over 10 år.

Her bor vi

Bredo Stabells vei
Tåsen hageby

Bredo Stabells vei

Adolf Bredo Stabell (1807-65) var kjent både som avismann, bankmann og politiker. Han var redaktør av Morgenbladet 1831-57 og gjorde avisen til et radikalt opposisjonsorgan.

Også på Stortinget ledet han an i den radikale opposisjonen. Bredo Stabell deltok også i dannelsen av Akers Sparebank 1842 og Den norske Creditbank 1858.

Veien var allerede ferdig anlagt da bebyggelsen stod ferdig 1923. Gatelys kom i 1926.

 

Tåsen Hageby

Boligbebyggelsen i Tåsen hageby er i det alt vesentlige fra 1920-årene. Tåsen borettslag ble dannet 1922.

På de nederste delen av jordene til Søndre Tåsen gård hadde Kristiania kommune i 1915 sikret seg en stor eiendom, Tåsenløkken, som skulle brukes til boligbygging.

På eiendommen Store Ullevål i vest var allerede Ullevål hageby-utbyggingen i full gang, og Ullevål sykehus ble etablert på slutten av 1800-tallet og vokste jevnt og trutt.

På Tåsenjordene nord for sykehuset var det klart for en omfattende boligutbygging, kalt Tåsen hageby.

Tåsen hageby ligger i det tidligere Aker herred, og først ved kommunesammenlutningen i 1948 ble området innlemmet i Oslo.

Men det var Oslo (før 1925 Kristiania) som drev fram boligbyggingen her, siden byen ved inngangen til 1900-tallet var blitt for liten.

Kommunen stilte tomter til rådighet og gav lån til boligbygging, til gjengjeld fikk bare innbyggere av hovedstaden flytte inn i husene.

Byggingen av Tåsen hageby startet 1920 med Taasenløkkens byggeselskap (Spångbergveien og Jutulveien).
Videre fulgte prosjekter fra en rekke byggeselskap og enkelte privatpersoner fram til 1926, da strøket var nesten ferdig utbygd.