Det er stor aktivitet for å få TV, video, reklame, musikk, data (internett, e-post, øyeblikksmeldinger) og bilder til å «smelte» sammen til et system. Tanken er at alt skal betjenes via fjernkontroll og TV-skjerm i stua.

Trenden er her den samme som på andre former for distribusjon av multimedia: utvikling av programvare som ligger tettere opptil eller som en del av innholdet.

Utviklingen ligner derfor mye på den som skjer på musikkfronten, og kan fort resultere i ulike formater, kopisperrer og betalingsmetoder.