Onsdag 1. mars startet jeg i min nye jobb hos SWECO Grøner AS på Lysaker.

SWECO er et av norges største rådgivende firma innen energi, bygg, støy, plan og transport. Jeg vil jobbe på Avdeling for areal og transportplanlegging, med arbeidsoppgaver innen samferdsel og IT.

Jeg kjenner flere av mine nye arbeidskamerater på Lysaker fra før, både fra studiet, jobb og fritid. Det er en svært bra gjeng jeg satser på å få mange år sammen med!