Etter en hel høst med hardt arbeid har nye www.spk.no gått på lufta, som planlagt!

Bouvet har levert prosjektledelse og grafisk design, og har hatt leveranseansvaret som hovedleverandør.

Underleverandører har vært Epinova, som har levert teknisk løsning og Netlife Research som har levert konsept og interaksjonsdesign.

Den nye løsningen har sterk fokus på universell tilgjengelig og utforming, bl.a. med egne løsninger for tegnspåk. I tillegg til tegnspråk finnes sidene på bokmål, samisk og engelsk, samt at det arbeides med en oversettelse til nynorsk.