Firmaet Nystrøm Webkonsept er opprettet som et enkeltmannsforetak. Forretningsideen er å tilby konsulenttjenester, strategiske råd, planlegging, utvikling og sluttføring av nettsteder og web-løsninger.

Det faglige konseptet er basert på Webkonsept. Dette konseptet, som dekker alle disse områdene, vil det komme mer om etterhvert.