Endel små og store tekniske oppdateringer er gjort. Mange av sidene mine er laget i FrontPage. Dette er ikke å anbefale. Frontpage lager veldig store filer, spesielt i sammenheng med tabeller. Jeg har ryddet endel av disse, slik at de blir betydelig raskere å hente.

Forsiden til ActiveLinx er utvidet og oppdatert.

Musikksidene tar form, og her er FrontPage nesten ute av bildet. Resultatet: Mindre sider, bedre kontroll + enklere (!) vedlikehold og oppdateringer.