Ordlisten på mobilen er funksjonell, men også irriterende. Jeg trodde inntil for 3 min siden at det stod norske arbeidskrefter bak den norske ordlisten, men nei. Det er et selskap i USA, T9, som har laget ordlistene på bakgrunn av forekomsten av ulike ord i aviser, blader og annet massemedia. Kanskje ikke rart det dukker opp morsomheter. Prøv å skrive «kakkerlakk».

T9 er eid av AOL TimeWarner, et ikke ukjent, og veldig stort medieselskap i USA. Det har vært dokumentert i norsk forskning at SMS og mobilbruk vil ganske sterkt påvirke på det muntlige og skrevne språket, og nå vet vi at premissene sette i «det andre landet».

jaja