Jeg byttet avdeling internt i Bouvet i høst, og jobber nå i prosjekt- og testlederavdelingen.

Dette er en forholdsvis liten avdeling med 15 ansatte. Det er selvfølgelig flere prosjektledere i Bouvet, men dette er de dedikerte seniorene.

Avdelingen jobber mye sammen med faglig utvikling, personlig kompetansebygging og prosesser for støtte og kvalitetsbygging på tvers av prosjekter.

På onsdag hadde vi en svært hyggelig båttur i Middagsbukta, med skalldyr, strålende vær og en bra seiltur fra Frongnerstranda. Klar for sommeren!