Målsetninger

Jeg skal bruke kreftene og mulighetene mine slik at jeg kan:

Ta vare på kone, datter, sønn, venner og familie.

Lære av og forstå verden omkring meg.

Bo et sted med mennesker, muligheter og utfordringer.

Vokse i og lære av en spennende jobb.

Nyttårsforsett

Gode å ta frem av og til

2021: Ut og treffe venner

2020: På tide å komme seg hjem

2019: Nå må det skje

2018: Sette fart på sakene

2017: Sommerhustid

2016: Den store oppgraderingen

2015: Rydd som om du skal flytte

2014: Kultur og dannelse.

2013: Kontineltale kaker.

2012: En aktiv familie.

2011: Et nivå opp.

2010: Ta ut potensialet.

2009: Litt mer kontinental.

2008: Barn og familie.

2007: Aksjon morgenlys.

2006: Mer god god tid med dama og venner.

2005: Lage musikk utover det å spille halvferdige låter.

2004: Gjør det enkelt, færre prosjekter.