Tirsdag kveld presenterte jeg systemet for sanntidsinformasjon i kollektivtrafikken i Oslo for Den norske Dataforening.

Systemet innbærer blant annet at det på utvalgte stoppesteder i Oslo og Akershus vises antall minutter til neste avgang på hver linje.

Dette er ikke rutetabelltid, men et anslag for faktisk ankomst basert på et system der bussene vet hvor de er og programvare som regner ut hvor lang tid de bruker til stoppestedet.