Nye måter å distribuere musikk på skaper friske ideer og ny giv. Apples suksess med iTunes og iPod har fått de gamle pionerene innen online musikk Real til å satse offensivt.

De kommer med en tjeneste som støtter flere av de åpne standardene, samt de viktisgste lukkede. Dette berører både Microsofts og Apples digitale kopibeskyttelse, og har selvfølgelig fått disse selskapene til å reagere.