Som en del av avtalen med Bouvet har jeg nå blitt sertifisert som Scrum Master.

Dermed har jeg enda bedre teoretisk og praktisk grunnlag for rollen som Scrum Master på prosjekter i Bouvet.

Hos ScrumAlliance kan du lese mer om denne måten å organisere et prosjekt på.