Undertegnede deltok på Dataforeningens medlemsmøte onsdag 25. februar. Arrangør var faggruppen for Brukervennlige IT-systemer (BITS) og faggruppen for Effektiv Programvare Utvikling (EPU).

Fra Dataforeningens omtale av medlemsmøtet. “Tradisjonell brukervennlighetsmetodikk er tilpasset fossefallsprosjekter.

Designere tegner nesten hele brukergrensesnittet og tester det iterativt før hovedimplementeringen tar til.

Hvordan skal vi organisere brukervennlighetsarbeidet når de prosjektfasene, hvor dette vanligvis blir gjort, ikke lenger er tilstede? Hvordan skal vi håndtere at det ikke finnes en eksplisitt designrolle i smidige metoder som Scrum? “

Møtet var uformelt i formen, med øl og pizza på Scotsman.

Seks innledere (3 erfarne utviklere og 3 erfarne på brukskvalitet) presenterte kort sine forslag til løsninger, mens de andre innlederne kom med kommentarer og innvendinger på disse forslagene.

Følg diskusjonen her