Soloppgang
Solen gir oss lys!
Solen har alltid vært synlig for menneskene og er kanskje det viktigste grunnlaget for vår eksistens.

Solen gir oss energi og livsgrunnlag, og den har bestandig vært sentral i menneskets trosbilde og livssyn.

Mange symboler, følelser og ritualer er knyttet til vår stjerne, og i all tid har ulike kulturer hatt et forhold til solen.

Solen har ofte vært symbolet på kraft og det som gir liv, og flere steder knyttes den til løven.

Her i nord er det nå kaldt og mørkt, det er viktig å feire solen og lyset.