Solen er setral i mange religioner
Nesten alle religioner er knyttet mot solen som symbol og mange har solen sentralt i sitt trossystem.

Ofte er det en eller flere solguder, eller guder som påvirker solen. Spesielt gjelder dette eldre religioner, men også kristendommen har en sol som et sentralt element.

Hinduismen har en lysfest i november, Jødedommen i desember og den norske julefeiringen bærer også preg av å være en lysfest.

Gyldendals guide til religion og etikk.