Norske Sivilingeniørers Forening, NIF, har nå skiftet navn. Det nye navnet er Tekna. Personlig føler jeg at nok et tradisjonsrikt navn er blitt borte til fordel for et moderne, upersonlig og konstruert navn. Identiteten er ikke den samme med det nye navnet.

De nye målsetningene og tankene bak Tekna, både navnet og foreningen, er bra, og vil sikkert gi positive resultater.