MP3-spillere finnes nå både med lagring i minne, på harddisk og på plater av typen CD eller MiniDisk. Suksessen til Apples iPod tyder på at harddiskløsningen står sterkt.

Mobiltelefoner får bedre og bedre kameraer, som krever stadig større lagringsplass. Siemens lanserer i høst en ny mobiltelefon med 18 MB lagringsplass. Det er nok ikke lenge før vi vil se fysisk små harddisker med stor lagringskapasitet også i mobiltelefoner.

Sony jobber for å få fram en ny plate som skal kunne lagre opp til 200 GB med data. Dette tilsvarer ca 280 CD’er og ca 30 DVD’er i lagringskapasitet.

Lyd og bilde smelter som kjent sammen til film! De viktige konsekvensene vil tross alt komme på innholdssiden og tilgjengeligheten av innholdet.